Studia w zakresie pedagogika opiekuńczo – wychowawcza trwają trzy lata (6 semestrów).

Mają formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki.

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika w zakresie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza po ukończeniu 3 letnich studiów licencjackich otrzymuje fundamentalne przygotowanie do bezpośredniej pracy z indywidualnym dzieckiem czy osobą dorosłą oraz z grupami w instytucjach bądź organizacjach.

W zakres kwalifikacji zawodowych wchodzi wiedza pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna oraz kompetencje metodyczne.

Pozwala to na przyjmowanie stanowisk opiekuna i wychowawczy. Studia w tym zakresie zorientowane są na przyszłą pracę w różnego typu świetlicach dziecięco-młodzieżowych jako organizator zajęć, w internatach, półinternatach oraz placówkach opieki całkowitej jako wychowawca – opiekun.

Absolwent także przygotowany jest do bezpośredniej pracy z osobami starszymi jako opiekun i organizator zajęć w zakładach dziennego pobytu, a także do opieki indywidualnej.