Punkt rekrutacyjno – informacyjny w Strzelinie

Adres: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, Plac 1 Maja 10, 57-100 Strzelin

Telefon: 606 506 286