Uczelnia posiada zezwolenie ministra edukacji narodowej została wpisana do rejestru pod numerem 79/menis
W związku z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego elektronicznym rejestrem uczelni aktualny numer w rejestrze Wyższej Szkoły – Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu to: „217”

 • Pedagogika
  Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.
 • Ekonomia
  Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nrDSW-3-0145-979/Elo/2001 z dnia 15 października 2001 roku.
 • Filologia rosyjska
  Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-2 01-4003-290/07/08 z dnia 20 lutego 2008 roku.
 • Historia
  Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3 03-4031-46/08 z dnia 19 lutego 2008 roku.