Studiuj za darmo

Uczelnia objęta jest Systemem Stypendialnym z MNiSzW – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z 30.08.2005r).

Pomoc materialna

Pomoc materialna dla studentów studiów zaocznych na rok akademicki 2015/2016.
  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
  • zapomoga losowa