TERM

Terminy zjazdów w roku akademickim  2020/2021 : wkrótce…

Semestr zimowy
Okres zajęć dydaktycznych ………………………………………………..
Sesja egzaminacyjna ………………………………………………..
Sesja egzaminacyjna poprawkowa ………………………………………………..
Semestr letni
Okres zajęć dydaktycznych ………………………………………………..
Sesja egzaminacyjna ………………………………………………..
Sesja egzaminacyjna poprawkowa ………………………………………………..
TERMINARZ ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021
Semestr zimowy Semestr letni
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..