WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ
im. Alcide De Gasperi
w JÓZEFOWIE

(www.wsge.edu.pl)

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunku pedagogika, w proponowanych specjalnościach:

 • pedagogikę przedszkolną z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową

CZESNE NA ROK 2018/2019

 

 • CZESNE – 3530 zł
  • I rata 800 zł – do 30 września na konto BZ WBK 07 1090 2138 0000 0001 1407 9525

pozostałe raty płatne na konto 15 10201127 0000 1702 0208 8383

  • II rata 680 zł – do 15 listopada
  • III rata 680 zł – do 15 stycznia
  • IV rata 680 zł- do 15 marca
  • V rata 690 zł – do 15 maja

Terminarz zajęć w semestrze zimowym na rok akademicki 2018/2019:

19-20-21 październik 2018 r.

23-24-25 listopad 2018 r.

07-08-09 grudzień 2018 r.

11-12-13 styczeń 2019 r.

01-02-03 luty 2019 r.