Projekt Unijny - Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Projekt skierowany jest do osób niezarejestrowanych w PUP.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 59 osób w wieku 15 – 29 lat pozostających bez pracy, w tym 11 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP – w tym 4 osoby długotrwale bezrobotne, oraz 48 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu oraz co najmniej 6 osób niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje wsparcie w postaci:

– indywidualne wsparcie psychologiczne,

– indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,

– grupowe warsztaty psychologiczne,

– szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje lub kompetencje – wynagrodzenie dla uczestników za udział w kursach,

– 3 miesięczny odpłatny staż zawodowy,

– pośrednictwo pracy,

– pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Rekrutacja do projektu została zakończona.