Absolwent trzyletnich studiów o specjalności Zarządzanie i ekonomika oświaty posiada wiadomości na temat mechanizmów funkcjonowania placówek oświatowych, ich roli społecznej oraz otoczenia, w którym prowadzą swoją działalność.
W swej aktywności zawodowej potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu organizacji różnych zespołów ludzkich i grup społecznych oraz zarządzania tymi zespołami i grupami z praktycznymi aspektami tej wiedzy.
Umie praktycznie zastosować najnowocześniejsze zdobycze nauki w zakresie motywacji osób biorących udział w działalności takiej placówki.
Umie też wydobywać z kierowanych przez siebie pracowników, twórczą aktywność związaną ze wszystkimi aspektami ich funkcjonowania i koordynować ich działania.