Jubileuszowa XX inauguracja roku akademickiego

Jubileuszowa XX inauguracja roku akademickiego

9 października w Sali Muzycznej Muzeum Piastów Śląskich, odbyła się niezwykle uroczysta, bo jubileuszowa, XX inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2021.

Uroczystość, swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego oraz licznie reprezentowani przedstawiciele opolskich i wrocławskich uczelni.

          W okolicznościowym wystąpieniu Kanclerz Stanisław Widocki przedstawił krótki rys historyczny uczelni, wskazujący na najistotniejsze fakty z dwudziestoletniej działalności WSHE. Zaliczył do nich: decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2001 roku o powołaniu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, pozyskanie własnej siedziby Uczelni w 2018 r. i rozpoczęcie od 2019 r. kształcenia na studiach magisterskich, a także utworzenie filii Uczelni w Nowym Targu w 2021. W swym wystąpieniu zwrócił także uwagę na współpracę z innymi szkołami wyższymi oraz imponującą liczbę ponad 20 000 absolwentów. Kanclerz przedstawił także pozaedukacyjną ofertę WSHE na rzecz naszej lokalnej społeczności, w tym działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Towarzystwa Dyslektycznego. Zauważył, że Uczelnia jest dumna także z innych bardzo spektakularnych działań jak święto studentów Laurentianum, Nalot Świętych Mikołajów czy Muzealne Wtorki Naukowe. Na zakończenie podziękował grupie osób szczególnie zasłużonych dla powstania i funkcjonowania WSHE.

          Później głos zabrała Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz. W swym wystąpieniu inauguracyjnym zauważyła, iż już po raz dwudziesty brzeska uczelnia inauguruje nowy rok akademicki na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Pani Rektor podkreśliła także znaczenie zdobywania wiedzy i rolę nauki w podejmowanych przez WSHE wyzwaniach.

          Do jubileuszu 20-lecia istnienia WSHE i znaczeniu Uczelni dla lokalnego środowiska nawiązywali także w swych okolicznościowych wystąpieniach Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego i Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Monika Jurek, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ewa Smolińska, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

          Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu stał się okazją do uhonorowania przez założycieli i władze WSHE wyróżnionych osób specjalnymi nagrodami. Wybrane przez kapitułę nagrody grono, otrzymało statuetki “Orła WSHE”. Wyróżniono laureatów w kilku kategoriach, w tym inicjatorów i organizatorów uczelni: Walnetynę Wnuk, Leonarda Szymańskiego, Macieja Stefańskiego, Romualda Nowaka, Zbigniewa Kuziarę, Annę Weissbrot-Koziarską.

Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska nagrodziła Medalami Edukacji Narodowej, przyznanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, Rektora WSHE prof. zw. dr hab. Krystynę Ferenz oraz Dziekana dr Bogusławę Łuków-Turkowską.

 Wręczono także, wybite specjalnie z okazji jubileuszu 20-lecia, medale okolicznościowe, które otrzymali wszyscy, którzy w różny sposób wspierali i wspierają na co dzień WSHE. Władze uczelni i jej pracownicy w sposób szczególny uhonorowali Kanclerza Stanisława Widockiego, fundując mu specjalną statuetkę.

          Następnie nastąpiła immatrykulacja studentów I roku. Zebrani wysłuchali pieśni Gaude Mater Poloniae w wykonaniu chóru im. Św. Maksymiliana działającego przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu.

          Interesujący wykład inauguracyjny pt. “Dwór królewski w szlacheckiej Rzeczypospolitej – funkcje, ceremoniał, uroczystości prywatne” wygłosiłprofesor Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego.

Jubileuszową inaugurację roku akademickiego 2021/2022 w brzeskiej WSHE zakończył brawurowy koncert kwartetu smyczkowego Opole Quartet. W finale uroczystości wybrzmiał, wykonany przez chór, radosny hymn Gaudeamus Igitur. Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Piastów Śląskich dr Dariusza Byczkowskiego, kolejny już raz inauguracja roku akademickiego odbyła się na brzeskim zamku.