|

WSHE w Brzegu objęła patronat naukowy nad szkołą w Pyskowicach

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu współpracuje ściśle nie tylko z placówkami oświatowymi na ternie powiatu brzeskiego. Doświadczenie kadry naukowej brzeskiej uczelni i uznanie metod jej nauczania sprawiają, że o patronat WSHE zabiegają nawet szkoły spoza naszego regionu.

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Pyskowicach koło Gliwic odbyła się miła uroczystość objęcia patronatem naukowym Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele WSHE w Brzegu prorektor ds. ogólnych dr Aleksandra Aszkiełowicz oraz kanclerz Stanisław Widocki.

Patronat naukowy to sprawowanie opieki merytorycznej, naukowej nad osobą lub instytucją. Szkoła Podstawowa w Pyskowicach to kolejna szkoła, nad którą uczelnia sprawuje patronat. Opieka naukowa wiąże się ze wsparciem merytorycznym, które uczelnia realizuje w postaci warsztatów dla rodziców, szkoleń dla nauczycieli, prowadzenia szkoleniowych rad pedagogicznych. Ze strony szkoły podstawowej WSHE może liczyć na wsparcie w zakresie organizowania praktyk zawodowych dla studentów. Nowe przepisy związane z prowadzeniem studiów na kierunkach pedagogicznych przewidują również możliwość konsultowania programów studiów na poszczególnych ścieżkach edukacyjnych z przedstawicielami środowiska praktyków. To dla WSHE bardzo cenne, ponieważ uczelnia ma pewność, że plany studiów odpowiadają na aktualne potrzeby środowiska praktycznego – pedagogów, nauczycieli, kadry zatrudnianej w oświacie i placówkach wychowawczych. To z kolei sprawia, że  uczelnią zainteresowane są kolejne roczniki chętnych do studiowania w Brzegu.

Patronat naukowy otwiera również możliwość realizowania eksperymentów pedagogicznych i wprowadzania innowacji pedagogicznych, co niewątpliwie przełoży się na wysoki poziom kształcenia zarówno w szkole podstawowej, jak i w WSHE.

[envira-gallery id=”3606″]

 

Podobne wpisy