Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

Absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu pod-stawowych działów psychologii i profilaktyki psychopedagogicznej.

Profilaktyka niedostosowania społecznego i opieka socjalna

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę z zakresu psychologii społecznej i socjologii wychowania.

Poradnictwo i Coaching Karier

„Wybierz pracę którą kochasz, a nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w swoim życiu” KONFUCJUSZ Absolwent kierunku poradnictwo i coaching kariery, ma wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Kształcenie kierunkowe zawiera informacje dotyczące: metod diagnozy w poradnictwie kariery psychologii pracy i organizacji technik selekcji i rekrutacji pracowników zarządzania kapitałem kariery poradnictwa rodzinnego […]

Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Absolwent zdobędzie kompetencje w podstawowym zakresie dydaktycznym, wychowawczo-społecznym i terapii pedagogicznej

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent posiada wiedzę pedagogiczną w zakresie celów, zasad, metod, środków i form organizacyjnych oddziaływania wychowawczego nakierowanego na osoby potrzebujące pomocy.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Student otrzymuje fundamentalne przygotowanie do bezpośredniej pracy z indywidualnym dzieckiem czy osobą dorosłą.

Pedagogika małego dziecka z elementami logopedii (żłobkowa)

Absolwent zdobędzie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze do pracy z dzieckiem w okresie po niemowlęcym do 3-4 roku życia

Pedagogika kultury i mediów

Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów posiądzie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych

Odnawialne Źródła Energii

Studia podyplomowe w zakresie Odnawialne Źródła Energii kierowane są do: – nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) – nauczycieli, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy uzyskując uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – nauczycieli przedmiotów zawodowych – instruktorów praktycznej […]

Filologia Rosyjska – Przekładoznawcza

Studenci wybierający tę specjalizację będą poznawać istniejące formy przekładu, np. tłumaczenia przysięgłe, specjalistyczne, audiowizualne, konferencyjne.

Filologia Rosyjska – Język Biznesu

Student zostanie w problematykę ekonomiczną, prawną, bankową, reklamową, która znajduje odzwierciedlenie w języku.

Filologia Angielsko-Rosyjska – specjalizacja translatroska

Ukończenie specjalizacji translatorskiej umożliwia absolwentom podjęcie pracy w charakterze tłumacza języków angielskiego i rosyjskiego

Filologia Angielsko-Rosyjska – specjalizacja nauczycielska

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej uprawnia do nauczania języków angielskiego oraz rosyjskiego we wszystkich typach szkół

Filologia Angielska – specjalizacja translatroska

Ukończenie specjalizacji translatorskiej umożliwia podjęcie pracy w charakterze tłumacza języka angielskiego

Filologia Angielska – specjalizacja nauczycielska

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej uprawnia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół. Studia trwają 6 semestrów (3 lata). Studia filologiczne przygotowują do działania w wielu obszarach aktywności zawodowej. Ich absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko jako nauczyciele czy tłumacze, ale również jako dziennikarze, publicyści, animatorzy kultury oraz eksperci międzynarodowych instytucji.

Dokumentalistyka konserwatorska

Absolwent uzyskuje niezbędną dla podjęcia pracy związanej z dokumentowaniem zabytków kultury materialnej

Asystent rodziny

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień.

Archiwistyka

Absolwent zdobędzie ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej