Profilaktyka psychopedagogiczna z elementami terapii

Absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu pod-stawowych działów psychologii i profilaktyki psychopedagogicznej.

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent posiada wiedzę pedagogiczną w zakresie celów, zasad, metod, środków i form organizacyjnych oddziaływania wychowawczego nakierowanego na osoby potrzebujące pomocy.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Student otrzymuje fundamentalne przygotowanie do bezpośredniej pracy z indywidualnym dzieckiem czy osobą dorosłą.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Absolwent zdobędzie kompetencje w podstawowym zakresie dydaktycznym, wychowawczo-społecznym i terapii pedagogicznej

Pedagogika kultury i mediów

Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów posiądzie wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych

Filologia Angielska – specjalizacja translatroska

Ukończenie specjalizacji translatorskiej umożliwia podjęcie pracy w charakterze tłumacza języka angielskiego

Filologia Angielska – specjalizacja nauczycielska

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej uprawnia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół. Studia trwają 6 semestrów (3 lata). Studia filologiczne przygotowują do działania w wielu obszarach aktywności zawodowej. Ich absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko jako nauczyciele czy tłumacze, ale również jako dziennikarze, publicyści, animatorzy kultury oraz eksperci międzynarodowych instytucji.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching

„Wybierz pracę którą kochasz, a nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w swoim życiu” KONFUCJUSZ Absolwent kierunku poradnictwo i coaching kariery, ma wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Kształcenie kierunkowe zawiera informacje dotyczące: metod diagnozy w poradnictwie kariery psychologii pracy i organizacji technik selekcji i rekrutacji pracowników zarządzania kapitałem kariery poradnictwa rodzinnego […]

Asystent rodziny i edukator osób starszych

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień.