|

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

W dniu 10 października w Sali Muzycznej Muzeum Piastów Śląskich, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Tegoroczna uroczystość była nietypowa, ze względu na ograniczenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, odbywała się w formie zdalnej.

Jedynie władze uczelni i wybrani studenci I roku, w pełnym reżimie sanitarnym, uczestniczyli w niej osobiście. Pozostali pracownicy i zaproszeni goście, brali w niej udział online, dzięki bezpośredniej transmisji inauguracji przez internet.

W tym roku niestety niemożliwe były osobiste wystąpienia zaproszonych gości. Zastąpiono je odczytaniem listów oraz wideo-życzeniami od przedstawicieli władz różnych szczebli samorządów: Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka, Starosty Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza, Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Burmistrza Strzelina Doroty Pawnuk oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego Janusza Jakubowa. Po wystąpieniach okolicznościowych, nastąpiła immatrykulacja studentów I roku, w imieniu których pięcioro z nich złożyło uroczystą przysięgę na sztandar, w której zobowiązali się m.in. do sumiennego studiowania. Następnie zebrani wysłuchali pieśni Gaude Mater Poloniae.

Interesujący wykład inauguracyjny pt. „Jan Paweł II jako nauczyciel akademicki i wykładowca” wygłosił profesor dr hab. Henryk Szeloch.

W swoim wystąpieniu dokonał przedstawienia drogi naukowej księdza kardynała Karola Wojtyły.

Na zakończenie tej niecodziennej, ale zachowującej cały akademicki rytuał, uroczystości wybrzmiał radosny hymn Gaudeamus Igitur.

[envira-gallery id=”3956″]

Podobne wpisy