|

WSH-E w Brzegu podpisała porozumienia o współpracy z Winnickim Państwowym Uniwersytet Pedagogicznym im. Michaiła Kociubińskiego

W dniu 28 września 2019 roku w Kielcach, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nowoczesne formy przekazu wiedzy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Głównym organizatorem było Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne w Kielcach wieloletni partner WSHE w Brzegu.

W trakcie konferencji Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, reprezentowana przez Rektora prof. zw. dr hab. Krystynę Ferenz, podpisała porozumienie o współpracy z Winnickim Państwowym Uniwersytet Pedagogicznym im. Michaiła Kociubińskiego, reprezentowanym przez prof. Natalię Iwanowną-Łazarenko. Uniwersytet w Winnicy to jedna z największych i najstarszych (powstały w 1912 roku) uczelni znajdujących się na Ukrainie.

Zakres współpracy obejmuje m.in. projektowanie i podejmowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowanie i realizacja wspólnych konferencji i seminariów naukowych oraz współpracy przy prowadzeniu studiów na kierunku pedagogika.

[envira-gallery id=”3700″]

Podobne wpisy