Ogólnopolska Konferencja Naukowa w WSH-E: „Tolerancja jako wartość w kulturze społecznej”, 24.11.2018 r.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu „Tolerancja jako wartość w kulturze społecznej”, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 r.

Kierownictwo naukowe

Ks. dr hab. Henryk Szeloch, prof. WSHE

Dr hab. Mieczysław Kuriański, prof. WSHE

Komitet naukowy

Prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz, WSHE

Prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch, UJK

Prof. zw. dr hab. Stefania Walasek, UWr

Dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ

Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. PWSZ

Dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO

Dr Aleksandra Aszkiełowicz

Dr Marek Jagusz

Dr Krzysztof Zajdel

Sekretarze konferencji

Dr Aneta Ratajek

Dr Magdalena Wnuk-Olenicz

 

Program Konferencji Naukowej

Sesja plenarna

Zamek Piastów Śląskich
(godz. 10.00 – 12.00)

Przewodniczący: Ks. dr hab. Henryk Szeloch, prof. WSHE

Wprowadzenie: Prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz

 • dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr, Współczesna wielokulturowość i jej oblicza – szanse współistnienia na styku kultur.
 • dr hab. Mieczysław Kuriański, prof. WSHE, Trójaspektowe pojęcie tolerancji.

 Przerwa

Przewodniczący: Dr hab. Mieczysław Kuriański, prof. WSHE

 • dr hab. Henryk Szeloch, prof. WSHE, Obojętność, tolerancja i akceptacja w życiu człowieka.
 • zw. dr hab. Stefania Walasek, UWr, Sąsiedzi czy obcy? Wybrane problemy funkcjonowania szkolnictwa dla mniejszości narodowych w II RP

 

Obrady w sekcjach

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
(godz.13-15.30)

Sekcja 1

TOLERANCJA JAKO PROBLEM EDUKACYJNY

Moderator: Dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ

 • Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ, Tolerancja jako problem edukacyjny.
 • Dr Aleksandra Aszkiełowicz WSHE, Różnice budują – projekt eksperymentu edukacyjnego.
 • Dr Aneta Ratajek WSHE, Definicja tolerancji w opiniach dzieci 6 i 7 letnich.
 • Mgr Wojciech Ratajek WSHE, Sieć tolerancji – portale i projekty wspierające tolerancję i promowanie postaw równościowych.

Sekcja 2

AKCEPTACJA DLA ODMIENNOŚCI

Moderator: Dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO

 • Dr Ewelina Olszewska WSHE, Rola tolerancji w readaptacji i reintegracji społecznej skazanych.
 • Dr Marek Jagusz WSHE, Paraolimpiada jako wyraz akceptacji dla odmienności.
 • Mgr Maria Ćmikiewicz WSHE, Rozumienie „Innego” w relacjach socjoterapeutycznych.

 

Sekcja 3

TOLERANCJA W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Moderator: Dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. PWSZ

 • Dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. PWSZ, Tolerancja jako fundamentalna wartość i konieczność wychowania w rodzinie
 • zw. dr hab. Krystyna Ferenz WSHE, Tolerancja w kulturze codzienności.
 • Dr Magdalena Wnuk-Olenicz WSHE, Młodzi wobec starszych i starsi wobec młodych.
 • Dr Krzysztof Zajdel WSHE, Relacje ojciec-córka w rodzinie romskiej na przykładzie działalności świetlicy środowiskowej.

Zamknięcie obrad

 

Patronaty honorowe

Arcybiskup dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski

Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła

Starosta Powiatu Brzeskiego, Maciej Stefański

Burmistrz Miasta Brzeg, Jerzy Wrębiak

Patronaty medialne

Panorama Powiatu

Nowe Horyzonty Edukacji

Podobne wpisy