|

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w WSH-E: „Tolerancja jako wartość w kulturze społecznej”

24 listopada 2018 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Tolerancja jako wartość w kulturze społecznej” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Konferencję patronatem honorowym objęli:

Arcybiskup dr Józef Kupny, Metropolita Wrocławski,

Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła,

Starosta Powiatu Brzeskiego, Maciej Stefański

Burmistrz Miasta Brzeg, Jerzy Wrębiak.

Patronat medialny nad konferencją objęli:

Nowe Horyzonty Edukacji

Panorama Powiatu

 

Konferencja rozpoczęła się na Zamku Piastów Śląskich, gdzie Rektor WSHE w Brzegu prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz powitała przybyłych gości, prelegentów oraz licznie zgromadzonych studentów.

 

Następnie rozpoczęła się sesja plenarna podczas, której swoje wystąpienia zaprezentowali dr hab. Alicja Szerląg prof. UWr, Współczesna wielokulturowość i jej oblicza – szanse współistnienia na styku kultur, dr hab. Mieczysław Kuriański, prof. WSHE, Trójaspektowe pojęcie tolerancji, ks. dr hab. Henryk Szeloch, prof. WSHE, Obojętność, tolerancja i akceptacja w życiu człowieka, prof. zw. dr hab. Stefania Walasek, UWr, Sąsiedzi czy obcy? Wybrane problemy funkcjonowania szkolnictwa dla mniejszości narodowych w II RP.

 

Po sesji plenarnej uczestniczy przenieśli się do gmachu uczelni aby obradować w trzech sekcjach tematycznych:

Sekcja 1 – Tolerancja jako problem edukacyjny; moderacja: dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ

Sekcja 2 – Akceptacja dla odmienności; moderacja: dr Ewelina Olszewska, WSHE

Sekcja 3 – Tolerancja w życiu społecznym; moderacja: dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. PWSZ.

 

Dziękujemy za wysoki poziom naukowy i merytoryczny oraz za czynny i liczny udział w konferencji pracownikom naukowym i studentom WSHE w Brzegu.

[envira-gallery id=”3561″]

Podobne wpisy