|

Spotkanie Rady Biznesu z udziałem kanclerza WSH-E

W dniu 22 lipca Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu Stanisław Widocki, wziął udział w odbywającym się po raz pierwszy spotkaniu Rady Biznesu.

Głównym zadaniem Rady jest działanie na rzecz rozwoju brzeskiego regionu. Władze wojewódzkie oraz samorządowe, a także środowiska naukowe oraz przedsiębiorcy mają odbywać cykliczne spotkania aby m.in. czynnie uczestniczyć w życiu edukacyjnym naszego powiatu.

W dzisiejszym spotkaniu w Zamku Piastów Śląskich, oprócz Starosty Powiatu Brzeskiego Jacka Monkiewicza i Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, wzięli udział m.in. Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Dyrektor Opolskiej Izby Rzemieślniczej.

Podczas spotkania Kanclerz Uczelni przestawił propozycję utworzenia nowego kierunku studiów na naszej Uczelni, informatyki. Duże zapotrzebowanie rynku na ten rodzaj specjalistów oraz porównywalnie duże zainteresowanie młodzieży wspomnianym kierunkiem nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Obecna lokalizacja Uczelni oraz posiadane zasoby umożliwiają nam utworzenie nowoczesnych laboratoriów komputerowych z dostępem do szybkiego internetu.  Kadra dydaktyczna, odpowiedzialna za kształcenie, wywodzić się będzie z dużych ośrodków akademickich. Oferta ukierunkowana będzie na kształcenie ogólnoinformatyczne kończące się uzyskaniem tytułu licencjata informatyki. Studia trwać będą 6 semestrów, podczas których student będzie miał okazję poznać między innymi podstawy zarządzania sieciami opartymi o technologie CISCO, obsługę baz danych opartych na SQL. Oczywiście nie zabraknie elementów związanych z bezpieczeństwem danych czy projektowaniem stron internetowych. Utworzenie nowego kierunku na poziomie licencjatu ma być  naszą odpowiedzią na potrzeby pracodawców z branży technologicznych rynku pracy, który wykazuje duży deficyt kandydatów do pracy w zawodach z sektora IT. Planowane uruchomienie kierunku przewidujemy na rok akademicki 2020/2021.

[envira-gallery id=”3670″]

Podobne wpisy