||

Spotkanie z dyrektorem grupy wsparcia weteranów Mariuszem Pogonowskim z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

W dniu 15 lutego 2024 r. kanclerz Stanisław Widocki oraz zastępca kanclerza Mateusz Widocki spotkali się z dyrektorem grupy wsparcia weteranów Mariuszem Pogonowskim z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Podczas spotkania omawiane były kwestie podjęcia współpracy na wielu płaszczyznach, której efektem będzie wsparcie żołnierzy i weteranów, a także kształtowanie poczucia patriotyzmu i świadomości realiów misji i operacji wojskowych realizowanych poza granicami państwa, wśród młodzieży oraz studentów. W spotkaniu aktywnie uczestniczył kierownik studiów podyplomowych Pan Jacek Krom.W ramach spotkania władze Uczelni otrzymały pamiątkowy ryngraf Centrum Weterana. Uroczyście zapalono znicz pod 🎚Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa.,

Podobne wpisy