|

Ankieta

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach prowadzonych przez zespół badawczy, stworzony przez pracowników Punktu Pomocy Kryzysowej oraz pracowników naukowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Ankieta skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców miasta Brzeg. Głównym celem badania jest rozpoznanie skali i przyczyn zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Brzeg oraz określenie postaw zarówno ofiar, jak i sprawców wobec problemu przemocy.

Przeprowadzone badanie ma również na celu podniesienie efektywności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Efektem badań będzie raport końcowy zawierający materiał empiryczny wynikający z analizy: danych zastanych oraz badań ankietowych. W raporcie przedstawione będą rekomendacje do praktycznych działań, adresowane w szczególności do służb funkcjonujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także organów samorządowych mających wpływ na ich kształtowanie i wdrażanie.

Poniżej link do ankiety:
http://www.ebadania.pl/f9e75c0a89c1b3e4

Dziękujemy Państwu za udział.

Podobne wpisy