|

Coroczny Nalot Świętych Mikołajów z WSHE

Wydawało się, że w tym roku z powodu ograniczeń związanych z obostrzeniami z powodu pandemii tradycyjny już dziewiętnasty Nalot Mikołajów nie będzie mógł dojść do skutku. Jednak dzięki władzom i studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz przy zastosowaniu obowiązujących zaleceń sanitarnych po raz kolejny mogliśmy przeżywać w naszym regionie najazd Świętych Mikołajów.

Czcząc, jak zwykle, św. Mikołaja – patrona rybaków, naszego miasta i parafii, ale przede wszystkim wielkiego darczyńcę i dobrodzieja, którego tradycja obarczyła przywilejem obdarowywania ludzi prezentami, z inicjatywy brzeskiej WSHE w kilku miejscach naszego regionu pojawili się Mikołaje. Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiczną i zakazy zgromadzeń, nie przybyli oni jak to bywało wcześniej saniami, limuzyną, motocyklami czy wojskowymi pojazdami. Nie wysypało się też z nich kilkunastu Mikołajów, którzy przygodnie napotkanym na ulicach Brzegu dzieciom rozdawali specjalnie przygotowane paczki.
Tym razem studenci i pracownicy WSHE przebrani za Mikołajów udali się do kilku placówek opiekuńczo-wychowawczych (Brzeg, Strzegów, Skorogoszcz, Oława i Bierutów), gdzie nie tylko rozdali kilkaset paczek i upominków, ale również zabawiali pod oknami zaskoczone taką wizytą dzieci.
Nalot Świętych Mikołajów na Brzeg nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe Kanclerza WSHE Stanisława Widockiego oraz pomysł i organizacja Zastępcy Kanclerza Mateusza Widockiego, którzy przy czynnej i aktywnej pomocy studentów oraz kadry naukowej, całą imprezę zorganizowali. Dodatkowo, oprócz tradycyjnie przygotowanych paczek, studenci WSHE z własnej inicjatywy zorganizowali zbiórkę, za którą zostały zakupione potrzebne produkty, wcześniej ustalone z pracownikami wymienionych placówek.
Radość dzieci, ich szczere zainteresowanie oraz uśmiechnięte i zdziwione twarze, były najlepszym dowodem, iż była to prawdziwa mikołajkowa niespodzianka.
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu zapewnia nas, że w przyszłym roku kolejnego, jubileuszowego Nalotu Mikołajowie też nas nie zawiodą żywiąc nadzieję, że całość wydarzenia będzie się mogła obyć w tradycyjnych i bezpiecznych warunkach.

[envira-gallery id=”4020″]

Podobne wpisy