||

Porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Brzegu

W dniu 8 listopada na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu reprezentowaną przez Kanclerza Stanisława Widockiego a Komendą Powiatową Policji w Brzegu reprezentowaną przez Komendanta insp. Zbigniewa Stanowskiego.

Główne założenia podpisanej umowy to współpraca w zakresie działalności edukacyjnej i popularyzatorsko-informacyjnej oraz podjęcie działań w zakresie realizowania wspólnych projektów oraz tworzenie ram do organizacji praktyk zawodowych dla studentów Uczelni realizowanych w Komendzie. Umowa przewiduje również zacieśnienie relacji między społecznością akademicką WSH-E w Brzegu a KPP w Brzegu.

Podobne wpisy