||

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po przeprowadzonej wizytacji dotyczącej oceny programowej kierunku pedagogika prowadzonego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, wystawiło pozytywną ocenę dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Kolejny już raz w przypadku naszej Uczelni, akredytacja PKA została przyznana na najdłuższy możliwy okres 5 lat.

Uzyskana ocena jest ogromnym sukcesem WSHE w Brzegu. Jest również wymiernym potwierdzeniem codziennej pracy władz dydaktycznych i administracyjnych, pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, oraz studentów mającej na celu dalszy rozwój Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Podobne wpisy