|

Pozytywna akredytacja – ugruntowana pozycja WSHE w Brzegu. Rozmowa z prof. zw. dr hab. Krystyną Ferenz – Rektorem WSH-E

Pani Rektor, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu otrzymała właśnie kolejny już raz pozytywną decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny programowej na kierunku „pedagogika”. Co to oznacza dla uczelni ?

Ostatnia ocena jakości, prowadzona w naszej uczelni przez Polską Komisję Akredytacyjną przy Ministerstwie Edukacji i Nauki, wypadła bardzo pozytywnie. Uchwałą nr 647/2023 z dnia 27.07.2023 Prezydium PKA wystawiło pozytywną ocenę dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym, przedłużając pozwolenie na działalność WSHE w Brzegu do roku akademickiego 2027/2028. Jest to wynikiem bardzo wysokiej oceny naszej uczelni przez MEiN, nie tylko pod względem organizacyjnym, ale także ze względu na poziom kształcenia, najnowocześniejsze programy, a przede wszystkim kompetencje kadry dydaktycznej. Pozwala nam to na dalszy spokojny byt i rozwój przez następne lata, gdyż następna ocena nastąpić ma dopiero w roku akademickim 2027/2028, ponieważ otrzymaliśmy akredytację na najdłuższy możliwy okres pięciu lat.

Czy taka ocena ma znaczenie także dla obecnych i przyszłych studentów ?

Oczywiście. PKA kontroluje funkcjonowanie uczelni w wielorakich aspektach. Oceniany jest program nauczania, zawarte w nim przedmioty, w końcu to co jest dla studentów najważniejsze, założone efekty kształcenia. W czasie kontroli poddano ocenie całą dokumentację, ale także przydatność kadry dla realizacji wszystkich założonych celów. To jest gwarancją dla studentów, że w WSHE otrzymają odpowiednie przygotowanie do swojego przyszłego zawodu. Tegoroczna wizytacja była wyjątkowa, bo odbywała się zdalnie, a mimo to była bardzo wnikliwa i skrupulatna, co związane jest z wieloma zmianami proceduralnymi zarówno samej kontroli jak i ustawy o szkolnictwie wyższym (wprowadzenie tzw. Konstytucji dla nauki). Oceniający naszą WSHE byli pod wielkim wrażeniem spotkań ze studentami, z wykładowcami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Duże wrażenie zrobiła także na PKA nasza nowa siedziba, co odnotowano specjalnie w protokole. Podsumowując jest to duży sukces władz dydaktycznych i administracyjnych, pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, oraz studentów, który jest efektem naszej codziennej, sumiennej pracy przez ponad dwadzieścia lat funkcjonowania WSHE. Dobra opinia o uczelni powoduje, że doceniają nas kolejni partnerzy, którzy chcą z nami współpracować. W ostatnim czasie grono partnerów, z którymi współpracujemy poszerzyło się o Instytut Rozwoju Edukacji z Katowic, Edukator w Ełku i Instytut Kreatywności i Biznesu z Tarnowskich Gór.

Wspomniała Pani Profesor o nowej siedzibie. W tym roku minęło pięć lat od momentu, kiedy szkoła przeniosła się do nowego budynku. Proszę z tej perspektywy ocenić tą decyzję.

Tak, w kwietniu minęło dokładnie pięć lat, odkąd przenieśliśmy się do nowej siedziby przy ulicy Piastowskiej. Znaczenie własnego zaplecza dla rozwoju uczelni PKA podkreślała w każdym audycie. Posiadanie swojego budynku, należącego tylko do WSHE było dla nas bardzo istotne i przyniosło wiele wymiernych korzyści. Cała administracja uczelni znajduje się obecnie na jednym piętrze, co przyczynia się do jeszcze sprawniejszej obsługi studentów. Nowe, dobrze wyposażone sale dydaktyczne, dwie aule, sale do ćwiczeń, nowoczesna pracownia komputerowa, bufet, w którym studenci mogą korzystać z pełnowartościowych posiłków to tylko jedne z wielu zalet tej siedziby. Przez te minione pięć lat przekonaliśmy się także jak wielkie znaczenie dla naszych studentów ma jej znakomita lokalizacja – w pobliżu centrum miasta, dworców PKP i PKS, gdzie nie brakuje miejsc parkingowych dla studentów, którzy dojeżdżają spoza Brzegu. Obserwujemy także, że studenci czują się doskonale w tych naszych uczelnianych przestrzeniach. Integracji i rozwojowi życia studenckiego na naszej WSHE sprzyja także najbliższe otoczenie budynku, w tym obszar wokół Uczelni, w którym zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, organizujemy pikniki oraz spotkania i imprezy plenerowe i integracyjne. Nowoczesna baza dydaktyczna umożliwia również rozwój naszej oferty edukacyjnej w tym również prowadzenie zróżnicowanych form kształcenia: stacjonarnej, on-line oraz hybrydowej.

Ta oferta WSHE poszerza się z roku na rok. Czy uczelnia reaguje dostatecznie na potrzeby rynku pracy ?

Okrzepliśmy we własnej siedzibie, stale dostosowujemy oraz uaktualniamy oferowane specjalności, a także co dla nas niezwykle ważne i prestiżowe, uzyskaliśmy prawo do kształcenia w pedagogice na poziomie drugiego stopnia (studia magisterskie). Otworzyliśmy również nową filię w Nowym Targu. Złożyliśmy stosowny wniosek o utworzenie kolejnej nowej filii naszej uczelni w Tychach. Sformułowana przez WSHE oferta dydaktyczna zauważa nie tylko kanony pedagogiki, lecz także potrzeby regionu, rynku pracy, oczekiwania mieszkańców i włodarzy tego terenu. Dlatego planujemy utworzyć wkrótce nowy kierunek kształcenia – psychologię. Wniosek został już złożony do MEiN. Trwają również intensywne przygotowania do utworzenia nowej specjalności – pedagogiki turystycznej, którą będziemy prowadzić w ścisłej współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu.  Szczególną zachętą do studiowania w naszej uczelni jest jej profil praktyczny, w którym jest zdecydowanie więcej różnego rodzaju zajęć. Władze WSHE rozszerzają również ofertę studiów podyplomowych skierowaną do nauczycieli. W związku z tym powołaliśmy przy Uczelni Centrum Studiów Podyplomowych we Wrocławiu.

WSHE absorbuje także środki zewnętrzne z różnego rodzaju programów ?

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników aplikujemy o wiele środków w ramach różnych programów. Ostatnio nasz projekt konkursowy „Żagle na dobrą przyszłość”, który został przygotowany przez działającą przy WSHE Opolską Fundację Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia, otrzymał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Już wkrótce, wraz z naszymi studentami, będziemy mogli przygotować dla dzieci, młodzieży i nauczycieli powiatu brzeskiego szereg działań i warsztatów, których celem jest zmniejszanie negatywnych skutków postpandemicznych. Zajęcia będą odbywały się w dwóch ścieżkach tematycznych, łączących działania terapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne: „Umiejętności” oraz „Emocje”. To są oczywiście działania, które są bardzo zbieżne z profilem działania naszej uczelni. Dają one możliwości rozwoju nie tylko naszej kadrze dydaktycznej, ale również naszym studentom.

Uczelnia niezmiennie aktywnie uczestniczy w różnych działaniach na rzecz miasta i lokalnego środowiska ?

To jest znak firmowy naszej uczelni, który jest wysoko ceniony nie tylko przez naszych mieszkańców, ale również zauważany przy okazji formułowania różnych ocen i opinii na temat WSHE. Naszą przyszłość związaliśmy z Brzegiem. Wrastając w jego atmosferę zauważamy jego problemy i zawsze chcemy przyczynić się do ich łagodzenia, a docelowo do ich rozwiązania. Te nasze intencje leżały i nadal leżą u podstaw tradycyjnych już inicjatyw WSHE jak Świetlica Socjoterapeutyczna, Uniwersytet Trzeciego Wieku, który będzie obchodził dwudziestolecie działalności, Biuro Karier oraz Naloty Mikołajów WSHE. Sponsorujemy sportowe zmagania zespołu siatkarskiego dziewcząt klubu UKS I LO WSHE Brzeg. Chcemy z mieszkańcami Brzegu także podzielić się różnymi przyjemnościami i radościami, chociażby poprzez udział naszej Uczelni we wspieraniu wielu inicjatyw kulturalnych miasta i funkcjonujących w nim instytucji. Podam tylko kilka przykładów z ostatnich miesięcy: Obchody Jubileuszu 500-lecia urodzin księcia Jerzego II we współpracy z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Festiwal Tarnogranie, wspólne inicjatywy z Klubem Książki Herbacianej i Starostwem Powiatowym jak kolejny już Festiwal na Zamku „Bel Canto”, spotkania z reżyserem Krzysztofem Zanussim oraz z ks. prof. Giemzą, a także współorganizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym koncert Kamila Bednarka, który odbył się na zakończenie lata.

Skoro pozycja uczelni staje się tak bardzo ugruntowana, a niedługo obchodzić będzie ona 25-lecie swojej działalności to może warto poszukać dla niej patrona ?

Trafił Pan Redaktor w samo sedno. Od jakiegoś czasu rozważamy taką możliwość. Wybór patrona nie należy jednak do najłatwiejszych. Ważne jest, aby był on wzorem zarówno dla kadry naukowej, jak i studiujących w WSHE studentów. Z racji profilu naszej uczelni powinien to być raczej humanista, najlepiej pedagog. Idealnie byłoby, gdyby był związany z Brzegiem, a jeszcze lepiej, gdyby był wykładowcą słynnej brzeskiej uczelni Gymnasium Illustre, do której tradycji nasza uczelnia zawsze nawiązuje. Mamy już kilku potencjalnych kandydatów, ale procedura wyboru patrona uczelni jest wieloetapowa i wymaga spokoju i stosownej refleksji. Przed kolejnym jubileuszem na pewno zdążymy.

Czego wypada życzyć uczelni na najbliższy czas ?

Dobrej rekrutacji w najbliższym roku akademickim 2023/2024, która na wszystkich kierunkach i specjalnościach będzie trwała do połowy października 2023 roku. Ze szczegółami można się zapoznać na naszej stronie internetowej. Zachęcam przy okazji młodych ludzi do studiowania na naszej brzeskiej uczelni. Szkoła wyższa jest przede wszystkim dla tych, którzy w niej widzą szansę swojego rozwoju. Studenci na WSHE w Brzegu mogą zdobywać wiedzę w godnych i spokojnych warunkach, korzystać z najwyższej klasy kadry naukowej, która gwarantuje im zdobywanie wiedzy i doświadczeń przydatnych im w dalszej karierze zawodowej i życiowej.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w nowym roku akademickim.

Podobne wpisy