|

Brzeskie spotkanie logopedów przedszkolnych

26 czerwca 2023 roku w WSH-Ew Brzegu odbyła się pierwsza Konferencja Logopedów pracujących w brzeskich przedszkolach, której pomysłodawczynią jest pani Mariola Mesjasz-Walas.

Dr  Aleksandra Aszkiełowicz w wykładzie „O różnych wymiarach współpracy logopedów pracujących w przedszkolach, integracji środowiska logopedycznego na terenie miasta” w pierwszej części poruszyła problematykę wieloaspektowości logopedii. Podkreślając interdyscyplinarne podejście w logopedii mówiła o nauczycielu logopedzie, który w swojej pracy często współpracuje z innymi specjalistami. Następnie omówiła zagadnienie integracji środowiska logopedycznego w celu wzajemnej współpracy i wspólnej promocji poprawnej wymowy.

Po przerwie kawowej przyszedł czas na dyskusję, którą rozpoczęła nauczycielka i logopedka z Publicznego Przedszkola nr 10 pani Gabriela Kordas-Kaczmarek. W prezentacji multimedialnej przedstawiła programy z serii mTalent, które wspomagają współczesnego terapeutę i nauczyciela oraz  pozwalają dzieciom ze specjalnym potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi mieć poczucie sukcesu.  Zwróciła uwagę,  że mTalent to także jedyne programy terapeutyczne na polskim rynku przystosowane również do pracy z dzieckiem ukraińskojęzycznym. Wyemitowała autorski filmik zawierający pokaz zastosowania gotowych i przygotowanych przez siebie pomocy wykorzystywanych podczas zajęć terapeutycznych.  Natomiast pani Mariola Mesjasz-Walas omówiła popularne pomoce edukacyjne. Pierwsza pomoc to LOGICO i sprawdzona układanka edukacyjna bardzo lubiana przez dzieci – system edukacyjny PUS (Pomyśl-Ułóż-Sprawdź), które łączą zabawę i samokontrolę. Ćwiczenia Logico i PUS dają znakomite efekty terapeutyczne, rozwijają zdolności kognitywne, logiczne, doskonalą koordynacje wzrokowo – ruchową. Służą przełamywaniu barier między dzieckiem a nauczycielem. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 10, pani Iwona Makarewicz zwróciła uwagę jak ważną w procesie terapeutycznym i dydaktycznym jest zadbanie przez nauczyciela o siebie samego, o  świadome zarządzanie swoimi emocjami. Wskazała, że w pracy nauczyciela bardzo ważne są umiejętności komunikowania się oraz rozpoznawania emocji i sygnałów niewerbalnych ze strony innych osób.

Do dyskusji włączyły się pozostałe uczestniczki konferencji, każda po kolei zabierała głos, dzieląc się swoimi doświadczeniami, sposobami radzenia sobie z wyzwaniami wychowawczymi, edukacyjnymi  oraz terapeutycznymi.

Inicjatywa będzie na pewno kontynuowana w przyszłości, do udziału w konferencji zostaną zaproszeni  logopedzi  pracujący w przedszkolach nie tylko na terenie miasta, ale i w powiecie brzeskim. Ważnym aspektem przedsięwzięcia będzie wzajemna inspiracja i motywacja w celu kreatywnego podejścia do terapii logopedycznej z zastosowaniem innowacji edukacyjnych. Umożliwi ono współdziałanie, wspólne uczenie się, rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami i spostrzeżeniami. Będzie przestrzenią do nawiązywania kontaktów i wymiany myśli oraz poczucia bezpieczeństwa.

Podobne wpisy