|

WSH-E w gronie uczelni, którym zostały przyznane granty ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo,, niezmiernie miło jest nam poinformować, że Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu znalazła się w gronie uczelni, którym zostały przyznane na rok 2023 granty ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W dniu dzisiejszym prodziekan dr Wojciech Ratajek podpisał umowę na realizację projektu z Panią wicemarszałek Zuzanną Donath-Kasiurą.

Samorząd województwa przekazał wsparcie finansowe na realizację jedenastu inicjatyw skierowanych do studentów czterech opolskich uczelni. Wśród nich jest projekt WSHE w Brzegu pt. „Dostrzec symptomy przemocy zanim będzie zbyt późno”. Działania profilaktyczne i podnoszące kompetencje oraz świadomość społeczną w odniesieniu do zjawisk przemocy w rodzinie i środowiskach rówieśniczych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do szkół i placówek opiekuńczych w powiecie brzeskim, ale nie tylko. Studenci chcą być świadomi i wyposażeni w kompetencje, które pomogą im dostrzec i reagować na dramatyczne sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie. Chcemy zwrócić uwagę na problem, uwrażliwić i odpowiednio reagować na symptomy przemocy w rodzinie. To działania skierowane do uczniów, nauczycieli, dzieci i rodziców. Chcemy wyjść ze studentami do szkół i społeczności lokalnych. W realizacji tych zadań wspomogą nas eksperci.

Podobne wpisy