||

Fundacja Alma Prudentia, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Daję radę! – Wspieranie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysleksją”

W grudniu 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku, pn. „Opolska pozytywna edukacja – wyzwania przyszłości” skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Znamy już jego wyniki!

Jest nam ogromnie miło powiadomić Państwa, że działająca przy naszej uczelni Fundacja Alma Prudentia, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Daję radę! – Wspieranie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysleksją”, w ramach którego podejmiemy działania skierowane do nauczycieli i pedagogów, pomocne w uzyskaniu nowej wiedzy i kompetencji potrzebnych do merytorycznej pracy z uczniem z neurorozwojowymi zaburzeniami uczenia się (czytania i pisania) – dysleksją rozwojową. Fundację reprezentował Dziekan WSHE w Brzegu dr Wojciech Ratajek.

Cieszymy się bardzo z tego ważnego przedsięwzięcia 🙂

Podobne wpisy