|

Konferencja Naukowa WSH-E pt. Uczelnie zawodowe w systemie kształcenia akademickiego

W dniu 7 maja 2022 r., odbyła się Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu pt. Uczelnie zawodowe w systemie kształcenia akademickiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ewa Smolińska, a także Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu dr Dariusz Byczkowski, dzięki któremu pierwsza plenarna część konferencji mogła odbyć się w murach Zamków Piastów Śląskich w Brzegu.

Nad merytorycznym przygotowaniem wydarzenia czuwał komitet naukowy w składzie – Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz (WSHE w Brzegu), prof. zw. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska (Uniwersytet Opolski) , prof. dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Artur Fabiś, (WSHE w Brzegu), dr Tomasz Drewniak (PWSZ w Nysie), dr Aleksandra Aszkiełowicz (WSHE w Brzegu), dr Aneta Ratajek (WSHE w Brzegu).

Konferencję, swoim wystąpieniem nt. Konteksty społeczne zmian w systemie kształcenia zawodowego na poziomie wyższym zainaugurowała JM Rektor WSHE prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz. W części plenarnej niezwykle interesujący wykład nt. Proces Boloński – od założeń do realizacji przestawił  prof. dr hab. Artur Fabiś (WSHE w Brzegu). Następnie prelegenci zaprezentowali swoje uczelnie, które przybyły z całego kraju. Byli to: Dyrektor Instytutu  Stosunków Międzynarodowych dr Beata Petrecka (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu), Prorektor ds. rozwoju i współpracy dr Katarzyna Strzała-Osuch (Powiślańska Szkoła Wyższa), JM Rektor dr inż. Grzegorz Koc (Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie), Prodziekan WSHE w Brzegu dr Aneta Ratajek oraz dr inż. Piotr Bernat (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie).

Po przerwie, uczestnicy konferencji kontynuowali pracę w sekcjach. W sekcji zatytułowanej: Geneza i czynniki rozwoju uczelni zawodowych, której przewodniczyła Prorektor WSHE w Brzegu dr Aleksandra Aszkiełowicz, wystąpili, skłaniając słuchaczy do żywej dyskusji: prof. Krystyna Ferenz, dr Katarzyna Strzała-Osuch, dr Beata Pawłowska, dr Witold Pietruk.

Przewodniczącym drugiej sekcji poświęconej specyfice kształcenia w uczelniach zawodowych, był prof. dr hab. Artur Fabiś. Swoje prezentacje przestawili: dr Ewelina Olszewska, dr Leokadia Wiatrowska, dr Marek Jagusz.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany myśli i cennych doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami naukowymi na temat szczególnej roli uczelni zawodowych, poszukiwania nowych i modernizacji dotychczasowych form kształcenia, połączonych ze świadomą analizą systemu edukacji i wyzwań współczesności, które  stanowią podstawę budowania efektywnego kształcenia zawodowego.

Wszystkim Prelegentom i przybyłym Gościom dziękujemy za wyjątkowo przyjazną atmosferę, sprzyjającą refleksji pedagogicznej.

Podobne wpisy