|

Konferencja pt. „Szkoła i rodzina jako dwa filary wychowania i profilaktyki”

Dnia 8 czerwca na Zamku Piastów Śląskich odbyła się konferencja zorganizowana przez Opolskiego Kuratora Oświaty i Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Tematem przewodnim konferencji była „Szkoła i rodzina jako dwa filary wychowania i profilaktyki”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Prorektor WSHE w Brzegu dr Aleksandra Aszkiełowicz oraz Prodziekan dr Wojciech Ratajek.

Konferencja adresowana była do nauczycieli, dyrektorów, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych. Podczas swoich wystąpień prelegenci zwracali uwagę m.in. na znaczenie programu profilaktyczno-wychowawczego w kontekście działań podejmowanych przez szkołę wspierających wychowawczą rolę rodziny oraz rekomendacje dotyczące zajęć wychowania do życia w rodzinie. Jeden wykładów wskazywał na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży po okresie nauczania zdalnego. Z kolei Dr Wojciech Ratajek wskazał na rolę, jaką pełnią nowoczesne technologie w tworzeniu niewidzialnego środowiska, w jakim funkcjonują obecnie dzieci i młodzież. Wartościowe były konkluzje oraz wskazówki, które dr Ratajek przekazał pedagogom, psychologom oraz rodzicom uczestniczącym w konferencji. Wykład zamykający konferencję wygłosiła dr Aleksandra Aszkiełowicz ukazując szkołę w kontekście teorii systemowej.

Po zakończonej konferencji, dzięki uprzejmości Dyrektora muzeum dr Dariusza Byczkowskiego, zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Podobne wpisy