|

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg

Opolska Fundacją Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych ALMA PRUDENTIA założona przez WSHE w Brzegu i Urząd Miasta w Brzegu podjęli kolejne działanie na rzecz społeczności brzeskiej. Podpisana została umowa z zakresu przeciwdziałania narkomanii, której celem jest prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg.

To następne działanie, które zostało podjęte we współpracy pomiędzy Fundacją reprezentowaną przez Mateusza Widockiego a Burmistrzem Miasta Brzeg Jerzym Wrębiakiem. Przedsięwzięcie jest komplementarne z prowadzeniem Punktu Poradnictwa Rodzinnego. Doskonale wpisuje się też w ideę kształcenia podejmowaną przez nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Celem działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego jest rozpoznanie potrzeb, udzielenie wsparcia, zaplanowanie pomocy dla osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzeg.

Zasadniczą częścią inicjatyw realizowanych przez specjalistów przyjmujących w Punkcie będą spotkania psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży i studentów uczących się na terenie Gminy Brzeg. Działania te mają wspierać profilaktykę uniwersalną, pierwszorzędową.

W listopadzie 2019 roku planowana jest konferencja naukowa, na której zostanie podsumowana działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz innych działań z zakresu profilaktyki podejmowanych przez Gminę Brzeg i Fundację. W celu rozpropagowania zadania wśród młodzieży planowany jest w ramach zadania konkurs na plakat profilaktyczny skierowany do uczniów szkół na terenie Gminy Brzeg. Prace nadesłane na konkurs zostaną wystawione w sekcji posterowej podczas konferencji.

W ramach zadania zaplanowano również przeprowadzenie badań naukowych na reprezentatywnej grupie dzieci, młodzieży oraz studentów zamieszkujących na terenie Gminy Brzeg dotyczących skali zjawiska ryzykownego i szkodliwego korzystania z narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Badania mogą posłużyć do budowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Miejsce realizacji zadania

Gabinet Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego będzie znajdował się w budynku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, przy ul. Piastowskiej 14, na III piętrze.

 Grupa docelowa

Grupą docelową są osoby używające ryzykownie, szkodliwie, uzależnione i współuzależnione od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz członkowie ich rodzin zamieszkali na terenie Gminy Brzeg.

Problemy grupy docelowej będą rozwiązywane poprzez spotkania informacyjne, konsultacyjne indywidualne oraz grupowe (np. całej rodziny). W ramach projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Brzeg oraz dla studentów studiujących w Brzegu. Działania szkoleniowe są odpowiedzią na wyzwania profilaktyki uniwersalnej, pierwszorzędowej, skierowanej do osób jeszcze nie zażywających, ale zagrożonych sięganiem po narkotyki i inne środki psychoaktywne.

Specjaliści przyjmujący w punkcie informacyjno-konsultacyjnym:

 Aleksandra Aszkiełowicz – terapeuta, doradca rodzinny z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zdobywała w Poradni Rodzinnej PROFAMILIA we Wrocławiu. Pedagog ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel akademicki (Uniwersytet Wrocławski i WSHE w Brzegu). Terapeuta z certyfikatem terapeutycznym w nurcie NEST.

Patrycja Styburska – psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Studium Psychologii Sądowej. Ukończyła szkolenia specjalistyczne, m.in. z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Katarzyna Zabawa – psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Specjalista w zakresie terapii uzależnień i pracy z osobami uzależnionymi. Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych, m.in. z zakresu pracy z osobą uzależnioną i udzielania jej pomocy psychologicznej, z zakresu przeciwdziałania narkomanii, a także pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie według modelu Duluth. Jest również trenerem Treningu Zastępowania Agresji (ART).

Podobne wpisy