Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Specjalność ta wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych  instytucjach  opiekuńczo-wychowawczych   i   resocjalizacyjnych   dla   dzieci,   oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i…

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna

Pedagogika – moduł specjalnościowy Terapia pedagogiczna Studia magisterskie na module specjalistycznym terapia pedagogiczna umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, w obszarze szeroko rozumianej współczesnej terapii pedagogicznej. Specjalizacja adresowana jest do osób zainteresowanych pracą z…

Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią

Pedagogika – moduł specjalnościowy pedagogika resocjalizacyjne z socjoterapią

Resocjalizacja to nieodłączny elementy systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo. Pracownik resocjalizacyjny to zawód nastawiony na człowieka, na wspieranie go w trudnych życiowych sytuacjach, wynikających z braku zaradności, biedy i…

Pedagogika – moduł specjalnościowy Poradnictwo rodzinne

Pedagogika – moduł specjalnościowy Poradnictwo rodzinne

Studia magisterskie na module specjalistycznym poradnictwo rodzinne umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, umiejętności refleksyjnego oglądu rzeczywistości edukacyjnej, rozumienia jej społeczno-kulturowego kontekstu, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, szczególnie w obszarze szeroko rozumianego poradnictwa. Specjalizacja adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką małżeństwa i rodziny oraz udzielaniem profesjonalnej pomocy rodzinie….

Asystent rodziny i edukator osób starszych

Asystent rodziny i edukator osób starszych

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Asystent rodziny będzie przygotowany wielostronnie do pracy z rodziną w warunkach różnych utrudnień. Podstawą kwalifikacji specjalistycznych będzie pogłębiona wiedza z zakresu pedagogiki, socjologii rodziny oraz poradnictwa wychowawczo – rodzinnego. W czasie studiów uzyska niezbędną wiedzę o mechanizmach niedostosowania społecznego i patologii, wiedzę z zakresu psychologii klinicznej oraz pedagogiki specjalnej i…

Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości

Doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości

Doradca zawodowy to zawód przyszłości. Jeżeli chcesz dobrze radzić sobie na rynku pracy, myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej w zakresie usług edukacyjnych i doradczych i nie tylko, to jest to specjalność dla Ciebie. Absolwent tej specjalności wykazuje umiejętności uczenia się, doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania,…

Pedagogika kultury i mediów

Pedagogika kultury i mediów

Absolwent o specjalności Pedagogika kultury i mediów powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych, podstawy wiedzy z zakresu teorii i historii kultury oraz nowoczesnych mediów. miejętności z zakresu krytycznej oceny i analizy tekstów kultury (w tym kultury popularnej). Kompetencje z zakresu formułowania i konstruowania komunikatu audiowizualnego. Podstawy wiedzy z zakresu animacji życia…

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Studia w zakresie pedagogika opiekuńczo – wychowawcza trwają trzy lata (6 semestrów). Mają formę wyższych studiów zawodowych i kończą się obroną pracy licencjackiej. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pedagogiki. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika w zakresie Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza po ukończeniu 3 letnich studiów licencjackich otrzymuje fundamentalne przygotowanie do bezpośredniej pracy…

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Absolwent 3-letnich studiów o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna posiada wiedzę pedagogiczną w zakresie celów, zasad, metod, środków i form organizacyjnych oddziaływania wychowawczego nakierowanego na osoby potrzebujące pomocy dla odnalezienia się w otaczających ich uwarunkowaniach społecznych. Potrafi integrować pedagogiczny sposób myślenia o człowieku z wiedzą na temat uwarunkowań jego funkcjonowania w społeczeństwie oraz możliwych form udzielanego mu…

Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching

Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching

Wybierz pracę którą kochasz, a nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w swoim życiu KONFUCJUSZ Absolwent kierunku poradnictwo i coaching kariery, ma wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Kształcenie kierunkowe zawiera informacje dotyczące: Kompetencje nabyte przez absolwenta: Metody pracy kładą nacisk na uczenie się przez doświadczenie. Wśród nich wyróżnić można: 5 powodów, dla których…

End of content

End of content